Varoluşun Aynasında Kadın

“Artık zaman, kendine dönme, kendini duyma zamanı…”

Yaşamın akışında, kendimizi ne kadar izleyebiliyor ve ne kadar tanışıyoruz kendimizle,
hiç düşündünüz mü?
Tüm çıplaklığıyla uyabiliyor muyuz varoluşun dansına?
Yoksa geri mi kalıyoruz, ya da hızlı mı davranıyoruz hakikatin ritimlerinden?
Artık zamanı gelmedi mi sizce de, Varoluşun Aynasında kendimizi izlemenin,
gerçek ‘Kadın Doğası’ ile tanışmanın?

‘Bu Yolculuk’ ; kendisini yeniden keşfetmek isteyenlerin yolculuğu…
Bizimle beraber, bu yolculuğa çıkmak istiyorsan, sen de katıl bize…

 

Çalışma 6 Temel Buluşmadan oluşmaktadır.
Bu buluşmalarda kadına dair 8 temel konu
üzerine hem teorik, hem pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Her aşamada; ‘ÖZ’ümüzle aramızda olan engelleri farkedip, onlarla tanışacağız.
Bu engellerin ardına, ötesine geçmeyi hem öğrenip, hem de deneyimleyeceğiz. İçimizdeki,
‘Bilge Kadın’a hoşgeldin diyeceğiz.
Alınan bilgiler, pratik çalışmalarla desteklenirken, bilgilerimizi bilgeliğe dönüştüreceğiz.
Kadim kadın pratiklerini modern hayata uygulamayı öğrenerek en saf halimizi hatırlayacak
ve böylece gerçek dinginliğimize her pratikle daha da yaklaşacağız.

Varoluşun Aynasında Kadın Eğitimin İçeriği

Ay

Buluşma

Saat

Konu

Tam Gün

“Varoluşun Aynasında Kadın” eğitiminde Her buluşmada; ‘Kadın’ı bedensel, zihinsel, duygusal ve enerjisel boyutlardan tanıyarak, buluşmanın konusuna yönelik, pratik çalışmalar yapacağız. Buluşmalar arasındaki sürelerde, katılımcılar, günlük yaşamlarında uygulayacakları pratiklerle, öğrenilen öğretileri pekiştirmiş olacaklar.

8 konu aşağıdaki şekilde birbirini takip ediyor:

Çalışmanın Hedefleri ve Kazanımları

 • Manevi uyanış ve kadın potansiyelinin ortaya çıkışı,
 • Kadının, Gerçek Varoluşuyla tanışarak öz güven ve öz saygının kazanılması,
 • Kadınların kendisi, dış dünya ve yaşam ile uyumlu bir etkileşiminin oluşması,
 • Erkeklerle ilişkilerin kalitesini iyileştirmek,
 • Cinsel enerjinin doğru tanımlanması ve yaşama cinsel gücün aktarılması; cinselliğin daha sağlıklı deneyimlenmesi,
 • Ruhsal uyum, bütünlük ve huzur hissi,
 • Enerjiyle dolmak ve ilham kaynağını keşfetmek,
 • Bedeni tanımak, beden aracılığıyla doğa ile bütünlüğü sağlamak,
 • Yaşamın gerçek amacının bireysel deneyimlerle keşfedilmesi.

Eğitimde Uygulanan Yöntemler

 • Doğu ve Batı Psikoloji bilimi temelli teorik bilgiler,
 • Bu teorik bilgilerin esasında kullanılan bedensel, zihinsel ve ruhsal uygulamalar,
 • Kadim kadın pratikleri,
 • Farklı teşhis yöntemleri
 • Meditasyon çalışmaları,
 • ESGAİFA çalışması,
 • AME Terapi,
 • Rahim Dansı,
 • Sanat Terapisi,
 • Bireysel görevler.

Eğitim sürecinde; teorik kısım %30, pratik kısım %70 olarak yer almaktadır.

1. Yol, Yolculuk, Yolcu

Bir kadının pratik yapması için öncelikle “Pratiğe hazırlanma pratiği”nden geçmesi gerekmektedir. Doğru niyet ve bilinçli hazırlık, başlanılan çalışmanın verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle de ilk buluşmamız kadın yapısı ile farklı boyutlardan tanışarak, ilerleyen çalışmaların konu ve pratiklerine bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

2. Kadın Olma Korkularımız

Toplumsal bilinçaltından gelen inançlar ve günümüz dünyası yaşantısının kadınlar üzerindeki etkisi kadın yapısında korku ve kaygıların gereğinden fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Kadınların ayaklarının yere sağlam basmasını engelleyerek dışsal nedenlere çok boyutlu bağımlılık geliştirmesini sağlamaktadır. Dünyanın kurtuluşunun, kadının bağımlılık zincirinden özgürleşmesine dayandığına inanarak bu çalışmada, korku ve kaygıların kadın bilinci, zihni, duygu ve bedeni üzerine etkileriyle tanışacak ve gerçek özgürlüğü deneyimlemek için kullanılacak pratikleri öğreneceksiniz.

3. Doğal Cinsellik. İlişkinin Doğası

Cinsellik denildiğinde akla ilk gelen kadın ve erkeğin cinsel, bedensel birleşmesi oluyor genelde. Bu buluşmada ise sizler cinselliği tamamen farklı boyutlardan tanıyacak ve yaşamın, varoluşun anlam noktasında hangi noktada olduğunun ve doğru algılandığı sürece ne derecede değiştirici güce sahip olduğunun bilgisini edineceksiniz. Alınan bilgilerin üzerine öğreneceğiniz pratikler cinsellik kavramını yaşamınızda farklı noktaya taşıyacaktır.

4. Bilge Gücümüze Sahip Çıkalım

Kendi gücünün tanımını yapamayan ve gücünü kullanamayan bir kadın kendini kurban hissederek yaşamaya mahkum eder. Mahkumiyetinin sebebi ise dışarıdakilerin varlığı değil, içeridekinin yokluğudur. Kadın gücü değiştirici, dönüştürücü, gizemli ve mistik güçtür. İçeridedir. Bu buluşmada kadın gücünün özellikleriyle tanışacak ve gücü kullanmanızı sağlayacak pratikler öğreneceksiniz.

5. Aşkın Büyüsünde Kaybolmak. Kadın Erkek İlişkileri

Aşkın ve Sevginin kaynağıdır Kadın…
Kendi içinde uyandırdığı sürece aşık olur ve aşık eder. Aşk olur…
Hazır mısınız aşkı kendinize hatırlatmaya, yüzyıllardır unutulmuş ve unutturulmuş doğal halinize geri dönmeye?
Konuşacağımız konular ve bu konu ile ilgili deneyimleyeceğiniz pratikler sizleri birçok sorgulamalara yönlendirirken, yaşamınızı bir daha gözden geçirmeye teşvik edecek.
Hazır mısınız ?

6. Kadının Yaşamda Kendini İfadesi

Sevgili Kadın…
Kendinle nasıl bir iletişimin var?
Kendini kendine nasıl ifade ediyorsun, hiç düşündün mü?
Peki ya yaşamda farklı boyutlarınla nasıl bir iletişim halindesin?
Bu buluşmada ifadenin gücüyle tanışacak ve kendinizi beden, zihin, duygu, ruh boyutunda doğru ifade etme pratiklerini deneyimleyeceksiniz.

7. Bilgiden Bilgeliğe Geçiş

Bir kadın aslında gerekli olan bütün bilgileri içinde taşır. Özünde emindir, onun için neyin doğru neyin yanlış olduğundan. Aslında kararsızlıklar ve cehalet kadına yakışmaz. Pusulası kalbidir ve en doğru yönü gösterir hep. Gel gelelim ki, günümüz kadını zihin gürültüsünden duyamıyor kendi gerçeğinin sesini. Bu buluşmada sizler zihni dinginleştirecek ve öğrenilen her ne varsa unutcaksınız. Unutacaksınız ki, bilgeliğiniz kendini hatırlatsın.

8. Kaynağın Uyanışı

Uyanmanın zamanı geldi. Sıcacık ve hoş gelse de derinlerine kadar gömüldüğünüz rüya alemi. Kadınlığın uyanışını gerçekleştiren kadının önündeki bütün engeller kalkmıştır. Bu buluşmada daha önceki buluşmaların sizi getirmek istediği nokta ile ilgili ayrıntılarıyla bilgilendirilecek, pratiklerin derinlikleri ile tanışacak ve bundan sonraki yaşantınızda nasıl bir yol izleyeceğinize dair bilgi ve içsel farkındalık sahibi olacaksınız.