Türkiye’de nüfus politikalarının üreme sağlığına etkisinin incelenmesi

Türkiye’de nüfus politikalarının üreme sağlığına etkisinin incelenmesi

TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKALARININ ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bu makalede ilk olarak Türkiye’de tarihsel süreç içinde uygulanan pronatalist ve antinatalist nüfus politikaları tartışılmakta, uluslararası kuruluşların Türkiye’de uygulanan nüfus ve üreme sağlığı politikalarına etkileri incelenmektedir. Nüfusun hem siyasi, hem de iktisadi bir olgu olduğuna; dünya ve ülke nüfusuna yönelik politikaların insan yaşamının her alanına (siyaset, ekonomi, sağlık,…