Annenin Bağlanma Özelliği ile Ebeveyn Tutumları ve Çocukların Ruhsal, Davranışsal Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Annenin Bağlanma Özelliği ile Ebeveyn Tutumları ve Çocukların Ruhsal, Davranışsal Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PDF olarak okumak için tıklayınız. Giriş Yaşama atılan ilk adım, havaya verilen ilk nefes aile yanında gerçekleşmektedir. Bireye birey olmayı kazandıran içsel faktörler de ailede yer almaktadır. Çevreden alınan diğer dışsal faktörler de bu konuda önemli etkilere sahiptir. Bebeklik döneminden itibaren aile gözetiminde büyüyen, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini geçiren bireyler ailenin aynası olarak topluma…