Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evlilik Kuramsal ve Metodolojik Yaklaşım

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evlilik

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evlilik Kuramsal ve Metodolojik Yaklaşım Makale, Rus aile sosyolojisinde kurulan aile ve evliliğin analizine yönelik teorik ve metodolojik yaklaşımları tartışıyor, toplumsal cinsiyet yaklaşımının özelliklerine dikkat çekiliyor, toplumsal cinsiyet olgusu olarak evliliğin özünün anlaşılmasının tamamlaması, bu konumlarının tanımlanması, işlevleri ve yapısal unsurlarının karakterize edilmesi öneriliyor. Anahtar kelimeler: evlilik, aile, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet…

Cinselliğin Cinsiyeti Var mıdır ?

Cinselliğin cinsiyeti var mıdır?

CİNSELLİĞİN CİNSİYETİ VAR MIDIR? CİNSELLİĞİN KADIN YAŞAMINDAKİ KONUMUNUN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Bu makalede, Kadın Cinselliğinin günümüz şartlarında geldiği son durum, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri açısından değerlendirilmiştir. Hem cinsiyet eşitsizliğinin hem de ataerkil sistemin kadın cinselliğine ve bedenine getirmiş olduğu sınırlılıklar ve bunların yansımaları ele alınmıştır. Kadın cinselliği yok sayıldığı ve bastırıldığı, bu hususta bireysel…

Türkiye’de nüfus politikalarının üreme sağlığına etkisinin incelenmesi

Türkiye’de nüfus politikalarının üreme sağlığına etkisinin incelenmesi

TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKALARININ ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bu makalede ilk olarak Türkiye’de tarihsel süreç içinde uygulanan pronatalist ve antinatalist nüfus politikaları tartışılmakta, uluslararası kuruluşların Türkiye’de uygulanan nüfus ve üreme sağlığı politikalarına etkileri incelenmektedir. Nüfusun hem siyasi, hem de iktisadi bir olgu olduğuna; dünya ve ülke nüfusuna yönelik politikaların insan yaşamının her alanına (siyaset, ekonomi, sağlık,…